Wiadomości

Outsourcing – Europa wyprzedziła USA

12.02.2010
W 2009 roku wartość sektora usług outsourcingowych wyniosła w Europie 43,8 mln USD i była o 63% wyższa niż w 2008 roku. Z kwoty tej około 2 mld USD trafiło do Polski. Trend wzrostowy wystąpił również w krajach azjatyckich. Rynek usług BPO i ITO wzrósł tam z 0,7 mln USD w 2008 roku do 1,8 mld w 2009. W Ameryce Północnej wartość kontraktów na realizację usług BPO i ITO zmniejszyła się o 47% i wyniosła 17,6 mld USD.
Źródło: rp.pl