Wiadomości

Osoby 50+ na rynku pracy

29.01.2024
Według danych GUS aktualnie co czwarta osoba w wieku produkcyjnym przekroczyła 50 rok życia, a do 2030 r. może stanowić blisko jedną trzecią osób aktywnych zawodowo. Z badania postaw pokolenia 50+ wynika, że tę grupę postrzega się jako taką, która oczekuje wyższych wynagrodzeń, jest niechętna do poszerzania zakresu obowiązków, trudniej dopasowuje się do zespołu i nie buduje relacji z innymi pracownikami. Choć blisko 50% respondentów twierdzi, że jest to grupa potrzebna na rynku pracy, a znalezienie przez nich zatrudnienia nie powinno stanowić problemu, szczególnie w większych miastach, to mija się to z rzeczywistością. Wyniki badania „Ageizm w Polsce” realizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wskazują, że tylko 1 na 10 aplikantów otrzymuje odpowiedź, okres poszukiwania pracy jest o 6 miesięcy dłuższy niż wśród przedstawicieli młodszych pokoleń, a w dużych miastach silversi są zapraszani na rozmowy 4 razy rzadziej niż inne grupy wiekowe. Dziwi to tym bardziej, że z 82% ankietowanych, którzy mieli doświadczenie w pracy z osobami 50+, jedynie 2% zadeklarowało negatywne odczucia. Z kolei wśród cenionych cech tej grupy znalazły się sumienność, obowiązkowość oraz doświadczenie, które przekładało się na efektywność pracy.
Źródło: https://www.bankier.pl