Wiadomości

OECD: spadek PKB niższy niż przewidywano

21.08.2009
W II kwartale bieżącego roku Produkt Krajowy Brutto na obszarze OECD zmniejszył się o zaledwie 0,002 punktu procentowego w stosunku do I kwartału roku 2009. Według prognoz miał wynosić 2,1 punktu procentowego. W porównaniu z II kwartałem roku 2008, PKB na obszarze państw tworzących Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zmniejszył się o 4,6 punktu procentowego.
Źródło: OECD