Słownik

kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna stanowi ogólny wzór przekonań, oczekiwań i wartości, które choć nie muszą być uświadomione, to wpływają na zachowanie wszystkich członków danej organizacji. Kultura organizacyjna dotyczy uwarunkowań widocznego stylu działania i przejawia się między innymi poprzez atmosferę panującą w organizacji. Ważnymi elementami kultury organizacyjnej są ogólne normy zachowań ustalone w oparciu o panujące wartości, filozofię firmy oraz określone cele organizacji. Zdrowa kultura organizacyjna, znajdująca akceptację u pracowników, stanowi podstawę tzw. morale pracy.