Wiadomości

NSZZ „Solidarność” skarży do Komisji Europejskiej przepisy o elastycznym czasie pracy

28.01.2014
Komisja Krajowa NSZZ „S” zadecydowała o przygotowaniu skargi na znowelizowane niedawno przepisy Kodeksu pracy wydłużające okres rozliczeniowy czasu pracy z maksymalnie czterech do dwunastu miesięcy, zarzucając im niezgodność z dyrektywą 2003.88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. Dyrektywa unijna za zasadę przyjmuje, że okres rozliczeniowy czasu pracy nie może być dłuższy niż cztery miesiące. Może być on wydłużony jedynie w ściśle określonych przypadkach i w stosunku do określonej kategorii pracowników, maksymalnie do sześciu miesięcy. Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, zgodnie z dyrektywą, możliwa jest tylko w drodze układu zbiorowego pracy albo porozumienia zawartego na szczeblu krajowym.
Źródło: pap.pl