Wiadomości

Nowy raport Komisji Europejskiej dotyczący zatrudnienia

24.06.2014
Nisko wykwalifikowani pracownicy napotykają coraz większe trudności w znalezieniu pracy. Stabilność ich zatrudnienia jest mała ze względu na podejmowanie pracy przez średnio wykwalifikowanych pracowników w zawodach, w których wystarczają niskie kwalifikacje. Dla porównania szanse znalezienia pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników rosną. Takie wnioski płyną z opublikowanego 23 czerwca 2014 roku przez Komisję Europejską raportu European Vacancy and Recruitment Report 2014. Badanie wykazuje również, że w ostatnich latach, na skutek kryzysu nastąpił wzrost zatrudnienia tymczasowego oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy
Źródło: Komisja Europejska