Wiadomości

Nowy program aktywizacji młodych

28.02.2012
Jeszcze w 2012 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ruszy z nowym programem aktywizacji zawodowej młodzieży bez pracy. Pilotaż przedsięwzięcia obejmie osoby bezrobotne przed 30. rokiem życia zamieszkujące powiaty o największym poziomie bezrobocia wśród młodych. W ramach programu przewidywane są m.in. bony stażowe oraz szkoleniowe, a zupełną nowością mają być tzw. bony na zasiedlenie. To jednorazowe wsparcie finansowe otrzymają osoby, które w celu podjęcia pracy chciałyby przeprowadzić się poza miejsce stałego zamieszkania. Na nowy program MPiPS przeznaczy 60 mln PLN.
Źródło: wyborcza.biz