Wiadomości

Nowe kierunki emigracji zarobkowej Portugalczyków

02.09.2011
Portugalia doświadcza największej fali emigracyjnej od 60 lat. Do tej pory mieszkańcy zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego wyjeżdżali głównie do zamożniejszych państw Europy. Obecnie oblężenie przeżywają byłe portugalskie kolonie jak: Brazylia, Angola, Mozambik. Za pracą wyjeżdżają już nie tylko słabo wykształceni mieszkańcy małych miejscowości. Coraz częściej są to osoby młode z dyplomem wyższej uczelni. W nowym środowisku łatwiej jest znaleźć pracę, a oferowane zarobki znacznie przewyższają stawki wynagrodzeń w Portugalii.
Źródło: gazeta.pl