Wiadomości

Nowe formy wsparcia dla bezrobotnych od stycznia 2009 roku

10.12.2008
Z dniem 1 stycznia 2009 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe zapisy mają przede wszystkim zwiększyć efektywność aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Wprowadzenie poprawek w ustawie służyć ma także integracji działań powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej.
Źródło: GazetaPraca.pl