Wiadomości

Nowa dyrektywa dotycząca swobodnego przepływu pracowników

22.04.2014
Rada Unii Europejskiej przyjęła 14 marca nową dyrektywę unijną, mającą gwarantować lepszą ochronę pracowników podejmujących pracę za granicą. Dyrektywa zaproponowana w kwietniu 2013 roku przez Komisję Europejską ma niwelować istniejące przeszkody w swobodnym przepływie pracowników na terytorium Unii Europejskiej. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie m.in. obowiązek utworzenia organu na szczeblu krajowym, który będzie odpowiedzialny za udzielanie wsparcia i pomocy prawnej migrującym pracownikom, wraz z możliwością egzekwowania ich praw. Państwa członkowskie będą musiały również zadbać o dostępność informacji wyrażonych przynajmniej w dwóch językach urzędowych Unii Europejskiej, dotyczących praw migrujących pracowników. Na implementację dyrektywy państwa członkowskie mają dwa lata.
Źródło: Komisja Europejska