Wiadomości

Niska elastyczność na polskim rynku pracy

02.07.2008
Jak wynika z raportu Zatrudnienie w Polsce 2007, brak rozwiniętych elastycznych form zatrudnienia jest główną przyczyną niższej aktywności zawodowej Polaków w porównaniu do krajów „starej piętnastki”. Z jednej strony uczniowie mają utrudniony dostęp do pracy na niepełny etat, z drugiej zaś następuje szybka dezaktywizacja ludzi starszych.
Źródło: gazetaprawna.pl