Wiadomości

NIK krytycznie o skuteczności aktywizacji zawodowej osób 50+

10.02.2014
4 lutego 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli poświęconej aktywizacji zawodowej i łagodzeniu skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia. Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w 24 powiatowych urzędach pracy. Jej wyniki wykazały niską skuteczność działań aktywizujących, których rezultaty były przeważnie krótkotrwałe i nie zapewniały bezrobotnym stałej pracy w dłuższym okresie. NIK w kontroli wskazała również na złą metodologię prowadzonych przez MPiPS pomiarów efektywności programów aktywizujących dla osób 50+.
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli