Wiadomości

Niestabilna sytuacja na rynku pracy powodem niskiej dzietności

13.07.2015
Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli, zdaniem 64% Polaków główną przyczyną małej liczby urodzeń w Polsce są niskie zarobki. Bilsko 60% badanych wskazało również, że niechęć do rodzenia dzieci wynika z wysokiego bezrobocia i braku stałej pracy. O niestabilnej sytuacji na rynku pracy, jako głównym czynniku małej dzietności w Polsce, mówiły najczęściej osoby o niskich dochodach (poniżej 1 500 PLN na osobę) oraz badani posiadający dzieci do 17. roku życia.
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli