Wiadomości

Niespodzianka w handlu zagranicznym

22.03.2011
Z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że w styczniu 2011 roku Polska wyeksportowała towary o wartości 10 201 mln EUR. W tym samym czasie wartość importu ukształtowała się na poziomie 9 926 mln EUR. Saldo obrotów towarowych było więc dodatnie i wyniosło 275 mln EUR. Nadwyżka okazała się dużym zaskoczeniem dla analityków, którzy w prognozach wyniku handlu zagranicznego za styczeń przewidywali deficyt rzędu 450 mln EUR.
Źródło: NBP