Wiadomości

Nieskuteczna aktywizacja bezrobotnych

20.07.2015
Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, aktywizacja bezrobotnych zbyt rzadko przynosi zamierzony rezultat jakim jest utrzymanie zatrudnienia. W latach 2011-2013 efektywność staży oszacowana przez NIK wynosiła od 33 do 39%, a szkoleń od 18 do 21%. Oznacza to, że po odbytych stażach i szkoleniach tylko nieliczni zdobywali stałe zatrudnienie. Co więcej, trwałość zatrudnienia dla nowozatrudnionych po stażach mieściła się w przedziale od 23 do 29%, a po szkoleniach od 12 do 17%.
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli