Wiadomości

Nieprawidłowości w naborze urzędników

19.10.2010
Z danych Najwyższej Izby Kontroli wynika, że 75% urzędów niewłaściwie przeprowadza nabór na posady administracji publicznej. Kontrola NIK wykazała, że większość z nich celowo narusza procedury i manipuluje konkursami. Nepotyzm, nierzetelna weryfikacja danych i dokumentów, ignorowanie obowiązujących przepisów – to główne zarzuty dotyczące zatrudniania urzędników.
Źródło: NIK