Wiadomości

Niemcy: wpływ robotów na rynek pracy

31.10.2017
Na podstawie danych Międzynarodowej Federacji Robotyki, obserwatorfinansowy.pl dokonał analizy polegającej m.in. na badaniu wpływu rosnącej liczby robotów na rynek pracy w Niemczech w okresie od 1994 do 2014 roku. Przykładowo w Niemczech największy wzrost liczby robotów wystąpił w branży przemysłu motoryzacyjnego, gdzie w 2014 roku zainstalowano około 60 - 100 dodatkowych robotów na tysiąc pracowników w porównaniu z rokiem 1994. W latach 1994 -2015 około 275 tys. pełnych etatów w sektorze wytwórczym zastąpiły roboty.
Źródło: https://www.obserwatorfinansowy.pl