Wiadomości

Niemcy przystąpiły do dwóch konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy

20.08.2013
Jak podaje Międzynarodowa Organizacja Pracy (ang. International Labour Organization), Niemcy ratyfikowały dwie konwencje związane z prawami pracowników. Pierwsza z konwencji dotyczy tzw. pracowników domowych, czyli osób pracujących (a często i mieszkających) w domu pracodawcy i wykonujących różne prace gospodarskie, opiekę nad dziećmi itp. W Niemczech jest to grupa co najmniej 700 tys. osób. Należą do nich w przeważającej większości kobiety, pozostawione bez ochrony socjalnej, pozbawione formalnych praw i narażone na ryzyko wyzysku. Konwencja reguluje m.in. prawa do odpoczynku i płacy minimalnej. Ratyfikowanie konwencji to pierwszy krok ku debacie publicznej w tej kwestii. Druga z podpisanych konwencji zapewnia 70 tys. robotnikom morskim godne warunki pracy na morzu. Obejmuje kwestie związane m.in. z minimalnymi wymaganiami dla marynarzy do pracy na statku, ochroną zdrowia, zakwaterowaniem, wyżywieniem itp.
Źródło: ILO