Wiadomości

Niemcy nie otworzą rynku pracy

29.04.2009
Obostrzenia dotyczące podejmowania pracy w Niemczech przez obywateli nowych państw członkowskich zostaną utrzymane. Niemiecki rząd skierował w tej sprawie specjalne pismo do Komisji Europejskiej, w którym tłumaczy przyczyny decyzji. Przedłużenie okresu przejściowego, który miał zakończyć się 1. maja 2009 roku, argumentowane jest wysokim bezrobociem w landach wschodnich oraz prognozami dalszego jego wzrostu wskutek aktualnego spowolnienia gospodarczego.
Źródło: polskieradio.pl/iar