Wiadomości

Niemcy: nie ma fali pracowników ze Wschodu

22.11.2011
Z danych Federalnej Agencji Pracy w Niemczech wynika, że w maju 2011 roku – miesiącu otwarcia tamtejszego rynku pracy dla obywateli z krajów Europy Środkowo-Wschodniej –zatrudnienie podjęło 24 tys. pracowników z tych państw. Jednocześnie we wszystkich landach pracowało łącznie 259 tys. obywateli nowych krajów członkowskich. Stanowiło to 0,8% zatrudnionych ogółem.
Źródło: money.pl