Wiadomości

Niemal połowa Polaków zainteresowana zmianą pracy

08.04.2024
Z „Barometru Rynku Pracy” przeprowadzonego na zlecenie Gi Group Holding wynika, że 45% pracujących Polaków jest zainteresowanych zmianą obecnej pracy. Jest to wzrost o 5,1 p.p. względem poprzedniego roku i jednocześnie najwyższy wynik od 2018 r. Częstsze deklaracje chęci zmiany pracodawcy zaobserwowano we wszystkich regionach kraju, z wyjątkiem centralnego. 15% ankietowanych zamierza znaleźć nowe zatrudnienie w ciągu najbliższych 2 lat, 14% w ciągu roku, 12% w tym półroczu, a 3% w najbliższym miesiącu. Najczęstsze przyczyny takiej decyzji to: zbyt niskie wynagrodzenie (47%), brak perspektyw awansu (32%) i rozwoju (29%).
Źródło: https://www.bankier.pl