Wiadomości

Niekorzystne warunki pracy

05.05.2014
Z ostatniego badania Eurobarometru, przeprowadzonego w kwietniu 2014 roku wynika, że w ocenie polskich pracowników warunki pracy znacznie się pogorszyły. Ponad połowa Polaków (57%) negatywnie ocenia warunki pracy panujące w naszym kraju. Przeciwnego zdania jest niecałe 40% badanych. Co ciekawe 46% polskich pracowników ocenia, że warunki pracy pogorszyły się w ciągu ostatnich lat, podczas gdy co trzeci (32%) twierdzi, że nie zmieniły się. Dla porównania średnia dla Unii przedstawia się jeszcze mniej optymistycznie – aż 57% Europejczyków uważa, że warunki pracy są gorsze niż 5 lat temu.
Źródło: Komisja Europejska