Wiadomości

Niechęć agencji pracy

10.06.2009
Od 01.02.2009 roku agencje zatrudnienia mogą otrzymać od starosty nawet 4,7 tys. PLN za zorganizowanie zatrudnienia dla każdego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi m.in. o bezrobotnych przed 25. lub po 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji, doświadczenia zawodowego czy osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Agencje niechętnie korzystają z dodatkowego źródła zarobku. Powodem są problemy z aktywizacją bezrobotnych oraz niewystarczające zachęty finansowe. Starości gwarantują pośrednikom jedynie połowę z wymienionych w ustawie 4,7 tys. PLN.
Źródło: gazetaprawna.pl