Wiadomości

Nie zmienia się liczba miejsc pracy w UE

22.09.2015
Jak wynika z aktualnych danych Eurostatu, wskaźnik wolnych miejsc pracy w Unii Europejskiej, obliczany jako udział wolnych miejsc pracy w liczbie etatów ogółem, wyniósł 1,7% w II kwartale 2015 roku. W porównaniu z poprzednim kwartałem wartość ta nie zmieniła się, a w odniesieniu do analogicznego okresu 2014 roku wzrosła o 0,1 p.p.
Źródło: Eurostat