Wiadomości

NBP: gorsza kondycja sektora przedsiębiorstw

28.01.2009
W I kwartale 2009 roku firmy monitorowane przez Narodowy Bank Polski spodziewają się pogorszenia sytuacji ekonomicznej. Z badań przeprowadzonych przez NBP wynika, że w porównaniu z IV kwartałem 2008 roku zmieniły się źródła kłopotów przedsiębiorstw. Mimo spadku inflacji i korzystniejszego dla eksporterów kursu walutowego, zmniejszył się popyt krajowy i zagraniczny, a tym samym liczba zamówień. Według publikacji, co czwarta monitorowana firma planuje w związku z tym redukcję zatrudnienia.
Źródło: nbp.pl