Wiadomości

Natężenie bezrobocia na Łotwie najwyższe od 9 lat

06.03.2009
Jak poinformowało łotewskie Krajowe Biuro ds. Zatrudnienia, w lutym bieżącego roku odsetek Łotyszy nie posiadających pracy ukształtował się na poziomie 9,5%. W stosunku do stycznia 2009 roku oznacza to wzrost o 1,2 punktu procentowego. Stopa bezrobocia na Łotwie jest najwyższa od września 1999 roku.
Źródło: tvbiznes.com.pl