Wiadomości

Nasz dobrobyt się nie zmienia

18.12.2014
Jak wynika z analiz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskaźnik dobrobytu obrazujący ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w grudniu 2014 roku właściwie nie zmienił się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tendencje stagnacyjne utrzymują się już od ośmiu miesięcy. Ma to odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy, gdzie liczba pracujących w mijającym roku wzrosła o niecałe 1%.
Źródło: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych