Wiadomości

Nastroje na rynku pracy

26.01.2021
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, w pierwszej połowie stycznia b.r. nieznacznie pogorszyły się nastroje na rynku pracy. W porównaniu z poprzednim badaniem z początku grudnia 2020 r., odsetek osób pozytywnie oceniających aktualną sytuację w zakładach pracy spadł z 59% do 55%. Sondaż wskazuje też na pogorszenie ocen sytuacji na lokalnych rynkach pracy.
Źródło: https://www.bankier.pl/