Wiadomości

Największy wzrost płac w ochronie zdrowia i pomocy społecznej

12.01.2009
Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w okresie od początku stycznia do końca września 2008 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w Polsce 2965,32 PLN. W stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego oznacza to wzrost o 10,4%. Najbardziej wzrosły wynagrodzenia w ochronie zdrowia i pomocy społecznej (o 17,3%), budownictwie (o 14,8%) oraz obsłudze nieruchomości i firm (o 13%). Najniższy wzrost płac dotyczył pośrednictwa finansowego (o 6,8%) oraz edukacji (o 8,8%).
Źródło: GUS