Wiadomości

Największe bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej

11.08.2023
Jak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, największymi barierami w prowadzeniu działalności gospodarczej są rosnące koszty pracownicze (66% wskazań) oraz niepewność sytuacji gospodarczej (66%). Problematyczne są także rosnące ceny energii (58%) oraz niedostępność pracowników (48%).
Źródło: https://www.bankier.pl