Wiadomości

Najwięcej wakatów w przetwórstwie przemysłowym, handlu i budownictwie

24.09.2009
W końcu II kwartału 2009 roku w polskich przedsiębiorstwach zanotowano 72 044 wolnych miejsc pracy. W porównaniu do I kwartału bieżącego roku liczba wakatów zmniejszyła się o blisko 3,4 tysiące. W ujęciu rocznym liczba nieobsadzonych stanowisk spadła o blisko 100 tysięcy. W II kwartale 2009 roku największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszały firmy reprezentujące: przetwórstwo przemysłowe (14,8 tysięcy), handel i naprawę pojazdów (12,3 tysięcy) oraz budownictwo (11,2 tysięcy).
Źródło: GUS