Wiadomości

Najwięcej osób poszkodowanych w wypadkach w górnictwie

12.11.2012
W 2011 roku liczba osób poszkodowanych na 1 000 pracujących w Polsce wyniosła 8,34. Najwięcej wypadków odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (16,69), przetwórstwo przemysłowe (13,70), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (16,39). W porównaniu do roku 2010 wskaźnik wypadkowości dla całej Polski zwiększył się o 0,19.
Źródło: GUS