Wiadomości

Najnowsze dane z sektora przedsiębiorstw

19.08.2011
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane na temat wynagrodzeń i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Z wyliczeń wynika, że w lipcu 2011 roku przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3 611,56 PLN. Oznacza to, że rok do roku wzrosło o 5,2%, a miesiąc do miesiąca o 0,3%. GUS podał także, że w lipcu w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 5 528,1 tys. osób, czyli o 3,3% więcej niż przed rokiem i bez zmian wobec lipca.
Źródło: GUS