Wiadomości

Najnowsze dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

19.04.2011
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu 2011 roku liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 5 508,6 tys. osób. W porównaniu do lutego bieżącego roku zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1 punktu procentowego, a w ujęciu rok do roku o 4,1 punkty procentowe. Na koniec III kwartału 2011 roku przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 3 633,54 PLN. W porównaniu do lutego br. płace zwiększyły się o 6,2 punkty procentowe. Natomiast w skali roku odnotowano wzrost o 4 punkty.
Źródło: GUS