Wiadomości

Najnowsze dane o emigracji z Polski

11.10.2011
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 roku 1 990 tys. Polaków przebywało czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy. W porównaniu do 2009 roku liczba ta zwiększyła się o około 120 tys. Rekordowy pod tym względem był jednak rok 2007, w którym zanotowano 2 270 tys. emigrantów. Polacy na pobyt czasowy najczęściej wybierają kraje Unii Europejskiej. W 2010 roku najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu były Wielka Brytania (560 tys.) oraz Niemcy (455 tys.).
Źródło: GUS