Wiadomości

Najnowsze dane o bezrobociu w UE

02.03.2010
W styczniu 2010 roku stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła 9,5% - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W porównaniu do grudnia 2009 roku odsetek osób bez pracy w UE nie zmienił się, a w ujęciu rok do roku nastąpił wzrost o 1,5 punktu procentowego. Najwyższe wskaźniki bezrobocia zarejestrowano na Łotwie (22,9%), w Estonii (18,8%) oraz Irlandii (13,8%). W Polsce stopa bezrobocia była niższa od średniej unijnej i wyniosła 8,9%.
Źródło: Eurostat