Wiadomości

Najnowsze dane o bezrobociu w UE

29.01.2010
Według informacji opublikowanych przez Eurostat w grudniu 2009 roku stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła 9,6%. W porównaniu do listopada 2009 roku odsetek osób bez pracy wzrósł o 0,1 punktu procentowego, a w ujęciu rok do roku zwiększył się o 2 punkty procentowe. Najwyższe wskaźniki zarejestrowano na Łotwie (22,8%) oraz w Hiszpanii (19,5%), a najniższe w Holandii (4,0%) oraz Austrii (5,4%). W Polsce stopa bezrobocia była mniejsza od średniej dla całej Wspólnoty i wyniosła 8,9%
Źródło: Eurostat