Wiadomości

Najnowsze dane o bezrobociu w UE

14.01.2010
Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w listopadzie 2009 roku stopa bezrobocia na obszarze Unii Europejskiej (UE27) ukształtowała się na poziomie 9,5%. Natomiast w strefie euro (EA16) natężenie bezrobocia wyniosło 10%. W stosunku do miesiąca wcześniejszego oba wymienione wskaźniki wzrosły o 0,1 punktu procentowego. Rok do roku stopa bezrobocia zwiększyła się zarówno w UE27, jak i w EA16 o 2 punkty procentowe. Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej najwyższy odsetek osób nieposiadających zatrudnienia charakteryzował Łotwę (22,3%) i Hiszpanię (19,4%). Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Holandii (3,9%) oraz Austrii (5,5%).
Źródło: Eurostat