Wiadomości

Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce

22.05.2014
Według najnowszej edycji Rankingu Szkół Wyższych najlepszą uczelnią w Polsce okazał się Uniwersytet Warszawski. Na kolejnych miejscach uplasowały się Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejne pozycje zajęły uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska oraz Politechnika Wrocławska. Za główne kryteria wyboru przejęto: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukową, innowacyjność, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie.
Źródło: Perspektywy