Wiadomości

Najbardziej pożądane zawody i cechy pracowników

13.05.2014
Jak wynika z kolejnej edycji badania zapotrzebowania na pracowników, w połowie 2013 roku jedynie 13% pracodawców poszukiwała osób do zatrudnienia w Małopolsce. Najbardziej pożądanymi pracownikami byli specjaliści, w tym do spraw ekonomicznych i zarządzania. Przedsiębiorstwa chciały także zatrudniać: robotników przemysłowych, rzemieślników, operatorów i monterów maszyn. Dużym zainteresowaniem cieszył się również zawód sprzedawcy. Jako najważniejsze cechy kandydatów pracodawcy wymieniali: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, kreatywność, a także chęć do pracy. Nie bez znaczenia były dla nich takie atrybuty jak umiejętność współpracy i komunikatywność.
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie