Wiadomości

Nadreprezentacja kobiet w edukacji

06.10.2015
Według danych Eurostatu, liczba nauczycieli w Unii Europejskiej w 2013 roku wyniosła 8,3 mln. W tej grupie, kobiety stanowiły 70% czyli ok. 5,8 mln. Największy odsetek kobiet wystąpił wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W tej grupie płeć piękna stanowiła ponad 95%. Z kolei wśród nauczycieli akademickich przeważali mężczyźni. Ich odsetek w tej grupie wyniósł blisko 60%.
Źródło: Eurostat