Wiadomości

Na Litwie i Węgrzech najwyższy wzrost zatrudnienia

18.06.2015
Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, zatrudnienie w Unii Europejskiej wzrosło tylko o 0,3% w I kwartale 2015. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost zatrudnienia wyniósł 1,1%. Spośród krajów należących do Unii Europejskiej, najwyższy wzrost odnotowano na Litwie i Węgrzech (po 1,5%). Na kolejnych miejscach uplasowały się Estonia i Hiszpania, gdzie zatrudnienie wzrosło odpowiednio o 0,9% i 0,8%. Największy spadek zatrudnienia zaobserwowano natomiast w Grecji (-0,8%) i na Malcie (-0,4%). W Polsce dynamika zatrudnienia była taka sama jak w całej UE, tj. 0,3%.
Źródło: Eurostat