Wiadomości

Na co uskarżają się polscy przedsiębiorcy?

11.09.2014
Organizacja pracodawców Business Centre Club wraz z GfK Polonia przeprowadziła sondaż na temat przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej. Najwięcej przedsiębiorców za główną barierę uznało wysokie pozapłacowe koszty zatrudnienia (87%). Nieco mniej stwierdziło, że są to nieelastyczne przepisy Kodeksu pracy (81%), oraz konieczność zapłaty składek ZUS, gdy firma nie generuje przychodów (80%). W dalszej kolejność problemy dla przedsiębiorców stanowiły wysokie koszty zwalniania pracownika z przyczyn zakładu pracy (74%), organizacja systemu ochrony zdrowia (69%) oraz brak reformy KRUS i przywileje emerytalne (po 62%).
Źródło: BCC