Wiadomości

Mundurowy pójdzie na urlop ojcowski

31.03.2011
Senat zatwierdził projekt ustawy przewidującej wprowadzenie urlopów ojcowskich dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Zmiany będą dotyczyły policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do tej pory funkcjonowały zróżnicowane uprawnienia rodzicielskie w tej grupie zawodowej.
Źródło: money.pl