Wiadomości

MOP: Globalny Pakt na rzecz Pracy

23.06.2009
19 czerwca 2009 na konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie przyjęty został „Globalny Pakt na rzecz Pracy”. Porozumienie ma być instrukcją dla krajowych i międzynarodowych strategii, mających na celu stymulację gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, a także ochronę pracowników i ich rodzin w obliczu światowego kryzysu. Pakt wzywa rządy krajów do realizacji specjalnych programów zatrudnienia, zwiększenia ochrony socjalnej oraz podniesienia płacy minimalnej.
Źródło: ilo.org