Wiadomości

Mobbing w pracy częstszy niż mogłoby się wydawać

24.07.2014
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy oraz ze statystyk sądowych wynika, że zjawisko mobbingu w Polsce to problem marginalny. Nie jest to do końca prawdą, gdyż oficjalnie zarejestrowane przypadki mobbingu w miejscu pracy nie odzwierciedlają w pełni skali zjawiska. CBOS przeprowadził badanie na ten temat. Wynika z niego, że niemal jedna czwarta zatrudnionych doświadczyła w miejscu pracy szykan ze strony swoich przełożonych. Co szósty przebadany zadeklarował, że padł ofiarą mobbingu ze strony kolegów lub koleżanek z pracy. W sumie 28% pracujących przyznało, że w ich miejscu pracy szefowie lub inni współpracownicy dopuścili się mobbingu, z czego 8% twierdziło, że tego typu zachowania zdarzają się często.
Źródło: CBOS