Wiadomości

Mniej pieniędzy na własny biznes

17.01.2012
W 2011 roku bezzwrotne dotacje z urzędów pracy na rozpoczęcie własnego biznesu trafiły do około 25 tys. osób. W 2010 roku wsparcie otrzymało ponad trzy razy więcej bezrobotnych – niemal 79 tys. Mniejsza liczba dofinansowań to efekt cięć w wydatkach na aktywną walkę z bezrobociem. W 2010 roku rząd przeznaczył na ten cel 6,5 mld PLN, a w 2011 już tylko 3,5 mld PLN. Na oszczędnościach ucierpieli również bezrobotni zainteresowani podjęciem staży u pracodawców, szkoleń czy prac interwencyjnych. W 2011 roku liczba osób objętych tymi formami aktywizacji była znacznie niższa niż rok wcześniej.
Źródło: rp.pl