Wiadomości

Mniej ofert pracy dla inżynierów

16.03.2015
Jak wynika z analiz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, w lutym nieznacznie spadła liczba wolnych miejsc pracy. Pod koniec lutego 2015 roku liczba ofert pracy publikowanych w Internecie wyniosła 94,2 tys., o 2,5 p.p. mniej niż w poprzednim miesiącu. Liczba ogłoszeń skierowanych do absolwentów nauk społecznych i prawnych pozostała na podobnym poziomie. Z kolei największy spadek dotyczył ofert dedykowanych absolwentom nauk ścisłych i inżynieryjnych.
Źródło: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych