Wiadomości

Młodzi Europejczycy bez pracy

25.04.2014
Według najnowszych danych Eurostatu za 2013 rok, średnia stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15 do 24 lat w Unii Europejskiej osiągnęła poziom 23,4%. Różnice między poszczególnymi regionami UE były ogromne: najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Niemczech (7,9%) oraz Austrii (9,2%). Najgorsza sytuacja dotyczyła natomiast Grecji (58,3%) oraz Hiszpanii (55,7%). Bezrobocie wśród europejskiej młodzieży w większości regionów Europy było dwukrotnie wyższe niż wśród ogółu populacji.
Źródło: Eurostat