Wiadomości

Ministerstwo Gospodarki szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców

29.10.2010
Resort gospodarki przygotował projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Od lipca 2011 roku ma ruszyć Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski nie tylko za pomocą tzw. „e-podpisu”, ale również innych środków komunikacji elektronicznej. Zmiany zakładają ponadto, że przedsiębiorca nie będzie musiał składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON. Firmom przysługiwać będzie możliwość zawieszenia działalności na określoną liczbę dni, przy zachowaniu ciągłości okresów składkowych w ramach ubezpieczeń społecznych.
Źródło: money.pl